StB v Brazílii

Na této stránce budeme presentovat skutečnosti týkající se československé tajné policie StB (jde především o aktivitu I. Správy StB, tzn. rozvědky) a Brazílie dle dokumentů StB. Znamená to, že netvrdíme, že jde o jedinou pravdu. Tu se budeme snažit ověřovat různými způsoby. V této fázi našeho výzkumu se soustřeďujeme na období brazilské historie, které je spjato také s presidentenm   českého původu J. Kubitschkem, jde obecně o konec padesátých a šedesátá léta minulého století. Dokumenty z českého Archívu bezpečnostních složek (StB) vrhají nové světlo na mnohé události, roli osob v nich angažovaných. Tyto dokumenty nepochybně nejsou jediným historickým pramenem, který je nutno brát v potaz, ale nelze jej podceňovat či předstírat, že neexistuje. Protože až doposud v této souvislosti tento pramen nebyl de facto bádán, pokusíme se o jeho zpřístupnění, což jistě bude vítaným doplněním pro poznání brazilské historie a československo- brazilských vztahů zkoumaného období.