Pojmy

CZ StB, Státní bezpečnost, českosl. tajná policie, neuniformovaná složka Veřejné bezpečnosti, politická tajná policie

Aktivní opatření – Jedna z hlavních činností zahraniční rozvědky I. Správy Ministerstva vnitra (StB). Rozvědce nešlo pouze o získávání tajných či zajímavých dokumentů v cizím prostředí, nýbrž především o provádění vlivové politiky tam, kde zahraniční rozvědka působila. Tato politika se řídila zájmem KGB a úkoly zadávanými KSČ. Aktivní opatření (AO) lze definovat jako ofensivní postup zpravodajských služeb vůči osobám, skupinám osob, organisacím a institucím s cílem ovlivnit jejich myšlení a jednání ve směru pro služby výhodném. AO byla proto jednou z nejdůležitějších forem působení čs. rozvědky v zahraničí. Za úspěšně provedená AO rozvědčíci I. Správy MV dostávali vysoká vyznamenání, byli povyšováni, dostávali finanční odměny.

Agent – nejschopnější tajný spolupracovník MV mající možnost pronikat do nepřítelského prostředí. Agent se váže na základě kompromitujících materiálů (trestné činnosti) nebo z  vlasteneckých pohnutek.

Dezinformace – Nepravdivá (klamná) informace, jejímž cílem je ovlivnit určité skupiny lidí nebo celé populace. Ve zpravodajské činnosti jde o jednu ze základních metod sloužících k ovlivnění protivníka tak, aby se choval podle potřeb zpravodajské služby. Protivníkem může být nepřátelská zpravodajská služba nebo organizace a osoby, proti nimž služba působí. Dezinformace lze dělit na strategické, s dlouhodobými plány a záměry, a operativní, které na základě momentální situace sledují krátkodobý cíl.

Důvěrný styk – další kategorie spolupracovníků. čs. občané žijící v cizině nebo cizí státní příslušníci, kteří se stýkali s pracovníky rozvědky a podávali jim nejrůznější informace, ale nezavazovali se ke spolupráci.

Resident – řídí legální nebo nelegální residenturu v cizině. Obvykle s diplomatickým krytím. Kádrový příslušník StB.

StB – Státní bezpečnost, českosl. tajná policie, neuniformovaná složka Veřejné bezpečnosti, politická tajná policie

Styk – ve zpravodajské praxi dva významy, 1) – styky zpravodajského důstojníka s osobou, se kterou navázal kontakt a vytěžuje ji. 2) – slangové označení schůzky.

Typ – v rozvědce StB totéž co kandidát tajné spolupráce u kontrarozvědky. Typ na tajného spolupracovníka je osoba cizí nebo čs. státní příslušnosti, která má podle přeběžných údajů předpoklady k využití pro plnění některých úkolů čs. rozvědky.

Verbovka – získání tajného spolupracovníka, postup je takový: nejprve typování vhodné osoby, pak prověřování a zjišťování možných motivů spolupráce (a jiných okolností) a nakonec VERBOVKA., tzn. navázání bezprostřední spolupráce.