StB w Brazylii

Wszystkie nasze artykuły są napisane na podstawie dokumentów pochodzących ze zbiorów archiwum Instytutu ds. Badań Reżimów Totalitarnych z Republiki Czeskiej,  który zarządza, bada, promuje, publikuje i udostępnia publicznie te  dokumenty.

Na tej stronie będziemy prezentowali fakty dotyczące czechosłowackiej tajnej policji StB (chodzi głównie o I. Departament StB, tzn. wywiad) i Brazylii według dokumentów StB, co oznacza, iż nie twierdzimy, że chodzi o jedyną prawdę. Tę będziemy próbowali  sprawdzać na wszelkie możliwe sposoby. Na tym etapie naszych badań skupiamy się na okresie brazylijskiej hisotrii, który jest połączony z prezydentem czeskiego pochodzenia J. Kubitschekiem, ogólnie chodzi o końcówkę lat 50. i lata 60. Dokumenty z czeskiego Archiwum ABS (StB) na wiele wydarzeń i rolę osób w nich zaangażowanych rzucają nowe światło. Dokumenty te niewątpliwie nie są jedynym źródłem historycznym, które trzeba uwzględnić, ale nie sposób ich niedoceniać czy udawać, że ich nie ma.  Ponieważ aż dotychczas żródło to w tym kontekście nie było de facto badane, postaramy się go udostępnić, co zapewne będzie odpowiednim uzupełnieniem dla badania czechosłowacko-brazylijskich stosunków i historii Brazylii badanego okresu.