Bojový duch leninské rozvědky

Sdílej:

Patrně někdy v dubnu nebo květnu roku 1971 (dokument není datován) vznikla na Federálním Ministerstvu vnitra Československé socialistické republiky, konkrétně v I. správě StB (rozvědce), zdravice  nazvaná Pozdravný dopis vedení rozvědky SSSR k 26. výročí osvobození Československa sovětskou armádou. 

Závěr tohoto dopisu zní:

          „Drazí soudruzi prosíme, abyste tlumočili všem příslušníkům sovětské rozvědky naše bratrské bojové pozdravy a ujistili je, že příslušníci rozvědky Československé socialistické republiky učiní vše pro to, aby naše republika byla vždy pevnou a spolehlivou součástí socialistického tábora.

           Nechť věčně žije přátelství mezi československým a sovětským lidem, spečetěné společně prolitou krví!

           Ať žije vůdkyně obou našich zemí – Komunistická strana Sovětského svazu a Komunistická strana Československa!

Pod praporem LENINA vpřed za nové vítězství v boji proti společnému nepříteli!

                                                                                                                        Náčelník I. správy FMV

plk.RSDr. HLADÍK Miloš v.r.

Vedoucí tajemník hlavního

výboru KSČ (…) MV ČSSR

FRÝBORT Jaroslav v.r.

 

Poznámka: slovo "spečetěné" uvádím v souladu s originálem. Viz dokument ze svazku rč. 81212 Operativní korespondence se spřátelenými rozvědkami.
Poznámka: slovo „spečetěné“ uvádím v souladu s originálem. Viz dokument ze svazku rč. 81212 Operativní korespondence se spřátelenými rozvědkami.

 

Pozdravné dopisy zpravidla vnímáme jako nezbytnou formální povinnost, která zdaleka nemusí vyjadřovat skutečné názory pisatele. Jenže v tomto případě jde o něco úplně jiného. V Rusku je  do dnešního dne velké vítězství Rudé armády nad Německem a jeho spojenci v roce 1945 vnímáno jako zcela zásadní a klíčová událost 20. století. To se nezměnilo od dob komunismu, i tehdy výročí porážky Německa bylo nejen ideologicky vnímáno jako událost naprosto zásadní, která prakticky změnila dějiny světa. Proto vazal, kterým Československo ve vztahu k SSSR bylo, nemohl pominout ani nekulaté, čili 26. výročí této zásadní události. V pozdravném dopisu bylo nezbytné napsat to kruciální, hlavní, axiomy, kterými se pisatel i adresát dopisu bezmezně řídí, podle čeho myslí i žije.

Dnes máme tendenci obsah dopisu vnímat jako pusté fráze, prázdná hesla, nicméně pro příjemce dopisu rozhodně takovými nebyly a tomu se přizpůsobili i pisatelé.

 

V této souvislosti bych chtěl podtrhnout tři obraty ze závěru zdravice, které vrhají světlo na podstatu práce komunistických rozvědek v druhé polovině 20. století, v tom i té československé:

 

1)  bratrské bojové pozdravy

2)  vůdkyně obou našich zemí – Komunistická strana Sovětského svazu

3)  Pod praporem LENINA vpřed za nové vítězství v boji proti společnému nepříteli

 

1)  rozvědky byly nedílnou součástí represivních institucí režimu, jejichž úkolem bylo potírání vnitřního a vnějšího nepřítele, obrana i útok, prostě boj.

2)  jediným skutečným vůdcem celého tzv. socialistického tábora byla Komunistická strana Sovětského svazu, její regionální odnož Komunistická strana Československa uznávala svou podřízenost a po excesu roku 68 rozhodně neměla žádné jiné aspirace, nežli býti poslušným vykonavatelem vůle moskevského vedení.

3)  v dopise se objevují jen dvě jména, jedním je Gottwald, zmíněný v úvodu (který necituji) a pak LENIN. Vůdce ruských bolševiků je zmíněn jako potvrzení ideologické pravověrnosti československých rozvědčíků, kteří nepodléhají žádným mutačním versím komunismu, ale vyznávají jen tu pravou – leninskou. Je to potvrzení teze, že rozvědka StB nebyla službou státní, která primárně hájila zájmy republiky, nýbrž politickou tajnou policií sloužící jedné konkrétní ideologii.  Tuto ideologickou deklaraci soudruzi z rozvědky doplnili opět ujištěním o své bojovnosti, která je namířena proti společnému nepříteli. Tím byl imperialismus jako takový, který v souladu s Leninovými představami měl být poražen na celém světě.

 

vp

 

 

 

 

 

 

 

Sdílej:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *