Kolumbie – residentura StB v Bogotě

Sdílej:

Na počátku roku 1965 se residentura v Bogotě rozjížděla. Vedl ji resident npor. „Hlavsa“, který potvrdil správnost rozhodnutí centrály, že roční dotace pro residenturu nebude činit 9000 amerických dolarů, leč jen 7000. Na residentuře dále působil soudruh „Hršel“ (stejně jako u Hlavsy jde o krycí jméno) a k StB patřil i šifrer soudruh „Pažitka“. V hodnocení činnosti soudruha „Hlavsy“ vypracovaném ke konci roku 1965 je napsáno, že neřídí žádnou kvalifikovanou agenturu, ale že pokročil v rozpracování některých typů. Z tohoto hodnocení víme, že řízení této residentury centrálou bylo dost komplikované, neboť mezi Bogotou a Prahou v té době nebylo pravidelné kurýrní spojení a toto bylo suplováno výjezdy residenta do Mexika.

V roce 1964 rozvědčíci navazovali na práci předchozího residenta s. „Svatoně“, který tam působil v letech 1961 – 1964. Byl v legalisační funkci vicekonzula. V jeho osobním hodnocení (v kádrovém svazku) je záznam o tom, že během řízení residentury Bogota nezvládl dobře řízení jemu podřízených pracovníků, musel být odvolán a jeho případ byl řešen v centrále kázeňsky. Nevíme o co šlo, ale je jisté, že to mělo podstatný vliv na práci residentury, která nedosahovala tím pádem dobrých výsledků. To se mělo změnit po roce 1964. Ze statistiky pocházející z roku 1963 víme, že čs. rozvědka v Bogotě tehdy neměla ani jednoho agenta, tedy jde o potvrzení nepříliš dobré práce soudruhů rozvědčíků. Ale musíme dodat, že v případě Bogoty šlo o nepříznivé agenturní prostředí, neboť v té době tam vládla pravicově orientovaná vláda, hodně proamerická a nebylo měsíce, aby tam nehrozil pravicový vojenský puč. Residentura byla dokonce centrálou vyňata z povinnosti, která spočívala na všech zahraničních residenturách StB po celém světě – jmenovitě“ nemusela vykonávat info činnost, tedy podávat pravidelné zprávy o stavu země, důležitých objektech atd. Praha si byla vědoma toho, že práce v Kolumbii ještě nepokročila do takového stádia, aby plnění této povinnosti bylo reálné.

Takže Hlavsa a Hršel měli za úkol uzdravit situaci a rozjet práci residentury. K rozpracovaným typům patřil člověk s krycím jménem „Erb“, u něhož je zajímavé to, že šlo o římsko-katolického kněze, který  spolupracoval se skupinou pokrokových kněží soustředěných kolem Camilo Torrese. Tento vzdělaný (také v Evropě) a charismatický kněz proslul jako první římsko-katolický marxistický revolucionář. Spolupráce StB s Erbem, došla do „předverbovečného stádia“, čili již bylo možné hovořit o plnění zadaných úkolů a úkolování na konkrétní cíle. Se vší pravděpodobností jde o osobu jménem: Germán Guzmán Campos (nar.  v r. 1912, v archivu ABS lze najít k němu záznam ve svazku s reg. č. 11824/301, u této osoby je uvedeno krycí jméno „Erb“). Jelikož k této osobě neexistuje agenturní svazek, lze z toho vyvodit, že nakonec zverbována nebyla. G.G. Campos je autorem (i knězem) knih o boji Kolumbijců proti útlaku, rovněž napsal knížku (a vlastně několik) o postavě kněze – revolucionáře – čili Camilo Torresovi.

Dalším zajímavým typem byl novinář a poslanec s krycím jménem „Jorge“, který také již plnil úkoly, na schůzky chodil pravidelně a měl smysl pro konspiraci. Zatím nejsme s to plně a spolehlivě identifikovat tohoto typa.

V období let 1964/5 byla tudíž tato residentura řazena mezi ty začínající, jakkoliv tam operativní práce probíhala již několik let.

vp

 

Sdílej:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *