Byla to Kalvárie

@StBnoBrasil 9.3.2017 Brazílie byla pro příslušníky StB v 50. letech Kalvárií, dovídáme se z dopisu napsaného pražské centrále příslušníkem StB (1. správy, čili rozvědky)

Read More