70. a 80. léta – kádroví příslušníci StB působící v Latinské Americe

Sdílej:

stbnobrasil 29.5.2017 V návaznosti na předchozí text, v němž jsme  referovali o formování komunistických skupin na severu Brazílie stojí za to zde na jednom místě soustředit veřejně dostupné informace o kádrových příslušnících rozvědky StB, kteří v 80. letech minulého století působili v Brazílii. Na webu Ústavu pro studium totalitních režimů je jedna stránka věnována projektu s názvem Bezpečnostní aparát Ministerstva vnitra. Je zde hodně podstatných informací týkajících se organisace a personálního složení orgánů rozvědky StB. Pro nás v tuto chvíli nejzajímavější je rekonstrukce rezidentur Hlavní správy rozvědky, která zahrnuje leta 1970-1989. Z této obsáhlé tabulky zde uvedeme pouze příslušníky StB působící v Latinské Americe na residenturách československé rozvědky. Počty kádrových příslušníků na jednotlivých ambasádách, jakož i jejich mateřský odbor, čili ten, který je do zahraničí vyslal, dávají tušit jaký byl v daném období rozsah práce a jaké bylo zaměření rozvědky. Zda šlo o čistě technickou otázkou udržení spojení diplomatické mise s Prahou, anebo zda na dané residentuře působili klasičtí operativci, kteří se zabývali špionáží.

V tabulce (viz odkaz níže) je zeleně zvýrazněna funkce a číslo odboru v tom případě, pokud důstojník 1. správy byl na residenturu vyslán odborem zabývajícím se Latinskou Amerikou a jeho funkce měla spojitost s jinými úkoly, nežli jen udržování spojení s centrálou, čili měl buďto  úkoly ofensivně-operativní anebo obranářské, kontrarozvědné, související se zastupitelským úřadem a čs. kolonií. Je-li však u kádrového příslušníka uveden 52. odbor, můžeme si být takřka jisti, že šlo o špiona s ofensivními úkoly, čili takového rozvědčíka, který se v dané zemi zabýval vyzvědačstvím . 

Vývoj počtů kádrových příslušníků rozvědky StBv jednotlivých latinskoamerických residenturách  na časové ose

Celá tabulka se jmény, krycími jmény a zařazením ke stažení resid v la

Dle materiálu ÚSTRu zpracoval vp

 

Sdílej:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *