Lata 70 i 80 – oficerowie kadrowi StB w Ameryce Łacińskiej

Udostępnij:

stbnobrasil 29.5.2017 W nawiązaniu do publikowanego przez nas dokumentu nt. kształtowania grup komunistycznych na północy Brazylii (formování komunistických skupin na severu Brazílie) warto  pokusić się o podsumowanie publicznie dostępnych informacji na temat oficerów kadrowych czechosłowackiego wywiadu StB, którzy w latach 70. i 80. ubiegłego wieku działali w Ameryce Łacińskiej, w tym i w Brazylii. Na stronie internetowej czeskiego Instytutu ds badań reżimów totalitarnych opublikowano dane zgromadzone w ramach projektu nazwanego Aparat bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Bezpečnostní aparát Ministerstva vnitra). Znajdujemy tu sporo istotnych informacji dotyczących organizacji oraz składu personalnego organów wywiadu StB. Dla nas najciekawszą jest rekonstrukcja rezydentur Głównego Zarządu  Wywiadu, która obejmuje lata 1970-1989. Z tej gigantycznej wręcz tabeli (patrz obsáhlé tabulky) odseparowaliśmy tylko tych oficerów, którzy w badanym okresie pracowali w Ameryce Łacińskiej na rezydenturach wywiadu czechosłowackiego. Liczby oficerów kadrowych na poszczególnych placówkach dyplomatycznych (na których działały rezydentury), jak i informacja o ich wydziale macierzystym, tzn. tym, który ich wysłał do zagranicy, pozwalają wnioskować, jaki był zakres pracy w badanym okresie i czym się wywiad interesował. Na podstawie składu rezydentury, wiedząc, czym dany oficer zajmował się, który wydział reprezentował, można stwierdzić, czy jego zadaniem było jedynie utrzymanie łączności ambasady z Pragą czy  na rezydenturze pracowali też klasyczni szpiedzy z zadaniami operacyjnymi lub obronnymi. 

W tabeli (link niżej) kolorem zielonym zaznaczyliśmy te funkcje i numery wydziałów, które sygnalizują, iż oficer I. departamentu został na rezydenturę wysłany przez wydział zajmujący się Ameryką Łacińską, czyli jego funkcja miała związek z innymi zadaniami, aniżeli utrzymanie łączności z centralą. Oznacza to, iż zielony kolor w tabeli  wskazuje na aktywnych wywiadowców lub kontrwywiadowców. Zadania wywiadowcze w szczególności dotyczą funkcjonariuszy z wydziału 52. 

Ponieważ tabela jest obszerna, oficerów operujących w Ameryce Łacińskiej w tym dwudziestoleciu było naprawdę sporo, trzeba ją sobie ściągnąć (link poniżej, format pdf). Tu bezpośrednio  prezentujemy wykres pokazujący sumę danych z tabeli na osi czasu. Oś z cyframi – liczba oficerów w danym okresie. Przykładowo – kolor żółty obrazuje stan liczebny rezydentury w Buenos Aires, w okresie 1070-1974 na rezydenturze w Argentynie było 4 oficerów wywiadu, natomiast w następnym, 1975-1979 okresie aż 7.

Cała tabela z nazwiskami, pseudonimami i pozostałymi danymi dot. funkcji i wydziału jest tu: resid v la

W oparciu o materiał ÚSTR opracował vp

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *