KGB, StB a … také polská SB

Sdílej:

@stbnoBrasil 24.3.2017 Mauro „Abranches“ Kraenski v článku píše o tom, že v Brazílii nepůsobila jen sovětská rozvědka KGB nebo československá StB, ale také polská Státní bezpečnost – Służba Bezpieczeństwa  řízená polským Ministerstvem vnitra (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych). SB existovala v letech 1956 až 1989 a byla pokračovatelkou předchozí služby, jež se jmenovala UB (Urząd Bezpieczeństwa Publicznego – 1944-1956). Polská státní bezpečnost měla za úkol chránit komunistický režim v zemi. Rozvědnou činností v zahraničí ze zabývala I. správa a právě to nás zajímá …

            Podle dokumentů zpřístupněných v polském Ústavu paměti národa (IPN – Instytut Pamięci Narodowej) SB  měla v Brazílii svou residenturu v tehdejším hlavním městě Rio de Janeiro, residentura měla krycí jméno “SANTOS”a fungovala v období 1954 až 1962. Předtím, od roku 1952, tam působil důstojník mající na starost kontrarozvědnou ochranu vyslanectví. Od května roku 1957 byl residentem major SB Jan Jakowiec, krycí jméno „Flor“.

Fragment dokumentu: Varšava, 15. září 1962 – tajné.

          Máme k disposici dokument z 15. září, v němž je hodnocena práce tohoto důstojníka tajné služby  na residentuře, kde čteme, že Jakowiec od dubna roku 1957 opracoval na residentuře “Santos” pod diplomatickým krytím na vyslanectví PLR, působil tam až do 4. července roku 1962.

Hodnocení práce pracovníka residentury “SANTOS”.

          Z hodnocení citujeme: „… v Jakowcově práci je třeba odlišit dvě období: první od roku 1957 až do roku 1959, tedy až do okamžiku návratu do země za účelem čerpání dovolené, kdy se jeho práce vyznačovala především získáváním politického a ekonomického přehledu o situaci v Brazílii. Toto období bylo hodnoceno kladně.“ Dále v hodnocení čteme, že „Jakowiec díky zverbované agentuře (zde je zmíněn „agent Edo„) se pak mohl soustředit  na získávání poznatků o politice USA, Anglie, Francie a NSR. Realisace tohoto úkolu však nepřinesla náležité výsledky, neboť kromě poznatků o USA ostatní zadání byla neproveditelná.  A to proto, že Brazílie je svého druhu politickou provincií, a evropské události se zde dostávají s jistým opožděním. 

          Pokyn centrály č. 7/B, ze dne 20. září roku 1961 obsahoval nové směry pro naši práci s důrazem na budování pomocné agenturní sítě, budování korespondenčních bodů a vyhledávání spojek do USA.

          Dále v hodnocení čteme, že „Flor“:

          „zverboval agenty“EDO” a “AMARO” a získal několik informátorů. “EDO” v důsledku inspirace od majora Jakowce napsal knížku o německé otázce (…)

          “FLOR” předal celou řadu aktuálních informací politického a ekonomického rázu a fotokopii důvěrného brazilského výhledového hospodářského plánu s předvídanými tendencemi na dobu nejbližších 20 let, což bylo využito XI. odborem I. správy a bylo použito také jako informace pro sovětské přátele. 

         Správně pracoval se sítí spolupracovníků (4-6 v jednotlivých obdobích), kteří díky jeho řízení získali dovednosti a zkušenosti v rozvědné práci. V této souvislosti si pozornost zaslouží: “KORCZAK” a “JULIUSZ” [pravděpodobně šlo o polské občany – pozn. autor] (…).“

                                                                podepsán

Náčelník IV. odboru I. správy major J. Słowikowski 

registrační záznam agenta EDO.

         Brazilská residentura zanikla spolu s odjezdem majora Jakowce zpět do vlasti, což nastalo v červenci roku 1962. Shromážděné informace týkající se perspektivní agentury byly předány sovětským přátelům, v listopadu téhož roku svazek „Santos“ byl uložen do archivu I. správy. To však neznamená, že SB neměla i v dalším období svého pracovníka na zastupitelském úřadu, k tomuto tématu se vrátíme.

                                                                                                Mauro “Abranches” Kraenski

* Poděkování: touto cestou chceme poděkovat archiváři a badateli polského Ústavu paměti národa,  Witoldu Bagieńskému, který nám poslal některé informace přicházející z jeho chystané knihy, která má být zveřejněna, s názvem Wywiad cywilny Ludowej Polski w latach 1945-1961 (Civilní rozvědka Polské lidové republiky 1945-1961), ve které bude i odstavec věnovaný práci rozvědky PLR v Brazílii.

NB

V nejbližší době přineseme další informace týkající se agenta „Edo“.

Sdílej:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *