Wywiad naukowo-techniczny StB

@StBnoBrasil 11.10.2016 oprac na podst. http://www.cdtr.cz/cs/slovnik/vedecko-technicka-rozvedka Samodzielna linia działalności wywiadowczej I departamentu MSW Republiki Czechosłowackiej. Jako jednostka samodzielna czechosłowacki wywiad naukowo – techniczny (czeski skrót:

Read More