Wesoły agent ze smutnym końcem

@StBnoBrasil 25.9.2016  Ładna charakterystyka werbowanego współpracownika ideologicznego, pseudonim „Veselý”, jest: „klasowo świadomy i daje gwarancję, iż nigdy nie zdradzi klasę robotniczą. W czasie okupacji nienawidził

Read More