Były wiceprezydent Boliwii – agentem KGB?

stbnobrasil 19.7.2017 W 1963 roku sowiecki KGB poprosił czechosłowacki wywiad o przekazanie kilku agentów w Brazylii. Ponieważ Sowieci dobrze znali wszystkie materiały czechosłowackich wywiadowców,

Read More

Biała plama na mapie – Ekwador

stbnobrasil 7.5.2017 Patrząc na mapę Ameryki Południowej, na której kolorem czerwonym oznaczono kraje, w których czechosłowacki wywiad StB miał swoje rezydentury widzimy białe plamy –

Read More

Działania ideologiczne StB w Ameryce Łacińskiej

Instrukcja czechosłowackiego wywiadu komunistycznego dotycząca kwestii nastrojów antyamerykańskich w poszczególnych krajach Ameryki Łacińskiej. Rok 1963. Kierownictwo sekcji wywiadu zajmujące się Ameryką Łacińską (AŁ) pod

Read More