CAR – prawie agent

  Czechosłowacka służba wywiadowcza (Zarząd I StB) w latach 50 i 60 w Brazylii wykorzystywała dla swoich agentów pseudonimy. Te nadawano także tym osobom,

Read More

Poznajmy agentów

@StBnoBrasil 9.3.2017 Publikując informacje o pracy czechosłowackiego wywiadu w Brazylii i Ameryce Łacińskiej wywołujemy rzecz jasna pytania o konkretnych współpracowników  z szeregów obywateli Brazylii lub

Read More

Podstawa prawna badania teczek StB

Na naszej stronie internetowej stb.cepol24.pl oraz na profilu facebookowym publikujemy materiały związane z działaniami czechosłowackiego wywiadu w epoce komunizmu (1948-1989) w Brazylii czy Ameryce

Read More

Wesoły agent ze smutnym końcem

@StBnoBrasil 25.9.2016  Ładna charakterystyka werbowanego współpracownika ideologicznego, pseudonim “Veselý”, jest: “klasowo świadomy i daje gwarancję, iż nigdy nie zdradzi klasę robotniczą. W czasie okupacji nienawidził

Read More