Uruguayské panoptikum 1.

Sdílej:

 stbnobrasil 26.7.2017 Na obrázcích vidíme dva význačné, již nežijící, uruguayské intelektuály, kteří mají své čestné místo nejen v intelektuální historii své země. První z nich má dokonce nadaci nesoucí jeho jméno, oba jsou autory mnoha publikací, v nichž odhalují zlou podstatu amerického (toho severoamerického) imperialismu a kapitalismu vůbec. Byli to socialisté, nikoliv komunisté. Ale oba spojuje, kromě toho, že se znali a působili ve stejné době, také to, že byli dlouholetými a dobře hodnocenými  agenty zpravodajské služby komunistického Československa, 1. správy Státní bezpečnosti.  První z nich byl dokonce předán sovětské KGB, čili když StB opouštěla Uruguay v roce 1977 a přestala tam pracovat ofensivně, agent, aby neležel ladem, byl předán k řízení sovětským rozvědčíkům a namísto Československu tento socialistický vlastenec sloužil přímo Moskvě. Anebo měl sloužit – podle záznamu na kontrolním listu (dokumentu StB z jeho osobního svazku) byl totiž Sovětům předán 23. září 1978, avšak na podzim roku 1980 ve věku pouhých 58 let zemřel. Zdali opravdu pro KGB pracoval, to nevíme, a nejsme s to potvrdit, ale pokud ano, pak tato spolupráce netrvala dlouho. S jistotou však lze napsat, že s československou výzvědnou službou spolupracoval od roku 1964 až do roku 1977. Celých dlouhých třináct let byl veden jako agent. Nejenže předával informace, ale podílel se také na tzv. aktivních opatřeních, tzn. podle zadání československé rozvědky realisoval operace, s jejichž pomocí komunistická zpravodajská služba vykonávala tajnou vlivovou politiku v Uruguayi. Zpravidla šlo o zařízení zveřejnění v tisku účelových manipulací či lží nebo vhodně upravených polopravd. Ale tento agent byl nadmíru produktivní a ve prospěch StB zverboval také ještě další dva agenty – svou manželku a svého přítele.

Obrázek druhého agenta je sestaven ze dvou portrétů. Ten po levé straně je z internetu, když jsem zadal jeho jméno ve vyhledávači a omezil výsledky vyhledávání jen na obrázky, nebylo možné najít dobře provedenou fotografii tohoto muže. Přeci jen působil hlavně v 60. a 70. letech minulého století a pokud nešlo o slavného fotbalistu či umělce, tak v tomto ohledu je internet skoupý a mnoho fotografií hledaných osob nenabízí. Proto je obrázek doplněn snímkem z agenturního svazku vedeného československou rozvědkou (vpravo). I v tomto případě jde rovněž o agenta, který byl získán ke spolupráci (vědomé a odměňované) v roce 1966, o devět let později již StB „vzhledem k jeho psychickému stavu“ jej nechtěla dále využívat ani kontaktovat. Jak hlásil v roce 1975 agent z levého obrázku, bývalý poradce ministra financí začal totiž hodně pít a ztratil kontrolu nad svým jednáním. V době nejlepšího období  spolupráce s pražskou výzvědnou službou byl jistou dobu i poradcem ministra financí uruguayské vlády. Aktivně byl využíván StB až do roku 1972, pak se jeho rozvědné možnosti radikálně zhoršily, což mělo souvislost se zostřením politického režimu v Uruguayi, agent ztratil zaměstnání v hlavním městě, rozešel se se socialistickou stranou. Byl to ekonom, autor mnoha publikací o hospodářských otázkách, socialista z přesvědčení, ale jen do roku 1972.

Svazky uruguayských agentů československé rozvědky StB jsou velmi zajímavé, některé z nich, jako např. svazek „politika, esejisty a zákonodárce“ (viz první obrázek zleva) jsou velmi objemné, znamená to, že jejich práce prokomunistický blok byla obsažná a hluboká. Protože v mnoha případech jde o osoby známé v Uruguayi je nezbytné doplnit jejich oficiální životopisy i o údaje ze svazků komunistické výzvědné služby. V nedaleké budoucnosti zveřejníme o nich více informací.

Vladimír Petrilák

Sdílej:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *