Towarzysz major Gusztáv Bárdos

@StBnoBrasil 22.10.2016  https://www.abtl.hu/archontologia/f… w 1966 r., kiedy zwerbował agenta o pseudonimie Franz Kirchenbauer, był majorem wywiadu węgierskiego, świeżo awansowany. Agentem z kolei był człowiek,

Read More