Byla to Kalvárie

@StBnoBrasil 9.3.2017 Brazílie byla pro příslušníky StB v 50. letech Kalvárií, dovídáme se z dopisu napsaného pražské centrále příslušníkem StB (1. správy, čili rozvědky)

Read More

Instruktáž agenta

@ stbnoBrasil 5.12.2016 Již v roce 1953 rozvědka StB získávala ochotné spolupracovníky z řad československých občanů – členů Komunistické strany Československa. Zde (viz obrázek)

Read More