Argentyna – działania szpiegowskie Komunistycznej Partii Argentyny w 1965 r.

Udostępnij:

W dokumencie nazwanym Informativné správy československej rozviedky a kontrarozviedky (signatura A2/2-922) znajduje się m.in. ciekawa informacja na temat argentyńskiego komunisty nazywającego się Lorca. Z treści dokumentu wynika, iż był on członkiem Komitetu Centralnego tej partii, że zajmował się współpraca z Kubańczykami i że w kwietniu 1965 roku przejeździał przez Pragę. Za pośrednictwem Wydziału ds. międzynarodowych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji zorganizowano spotkanie Lorca z przedstawicielem wywiadu StB, gdyż Argentyńczyk przywiózł dla czechosłowackich wywiadowców cenny prezent, który chciał przekazać osobiście.

Partia Komunistyczna Argentyny bowiem zdecydowała się przekazać StB dosyć potężny materiał zawierający:

Blok papierów do produkcji paszportów argentyńskich (100 kart formatu A/5)

Czysty argentyński dowód osobisty (najnowsze wydanie)

Niewykorzystany prawdziwy paszport argentyński, wydany w kwietniu 1965

Nowe argentyńskie przepisy imigracyjne, rozporządzenia, obwieszczenia i dekrety.

StB w cytowanej informacji (chodziło o okresowy meldunek przeznaczony dla ministra spraw wewnętrznych) zauważa, iż materiały te są bardzo przydatne „dla pracy technicznej części I Z MSW” (czyli wydziału ds. wywiadu nielegalnego I Zarządu). Z rozmowy z Lorca wniknęło, iż argentyńscy komuniści mają bezpieczne możliwości zdobywania takich materiałów, ale kłopotem jest dostarczenie ich w sposób bezpieczny Czechosłowakom.

Prezent z Buenos Aires zawierał jeszcze mikrofilmy zrobione przez komunistów argentyńskich, Lorca przekazując je Czechom zastrzegł, iż nie wolno o tym informować Kubańczyków. Mikrokropki zawierające mikrofilmy były ukryte w książkach z literaturą fachową, które miał Argentyńczyk przy sobie. StB filmy wywołała i odkryła, iż mikrofilmy zawierają:

Spis – lista adresowa z kodami argentyńskiego Ministerstwa obrony narodowej, wraz  dyslokacją jednostek wojskowych, dowództw, ich specjalna sieć łącznościowa, sieć krótkofalowa, adresy koszar i inne tego rodzaju dane z roku 1962. Plany lotnisk, wojskowych i cywilnych, instrukcje do lądowania itd., instrukcje dla jednostek marynarki wojennej, dyslokacje i rozłożenie sił marynarki wojennej.

 

Na mikrofilmie znajdowała się również informacja polityczna o likwidacji grup partyzanckich w prowincjach Salta i Jujuy w 1964 r. przez argentyńską policję, jak i ocena akcji policyjnych

W rozmowie Lorca jeszcze powiedział, iż wszystkich 50 towarzyszy, członków partii komunistycznej, którzy w ramach operacji Manuel jechali przez Pragę, dotarło w porządku na miejsce przeznaczenia bez kłopotów. Bardzo serdecznie za tę internacjonalna pomoc w imieniu KC podziękował.

 

Data spisania informacji: 12 czerwca 1965


Członek komitetu centralnego Komunistycznej Partii Argentyny jechał na Kubę, droga prowadziła zazwyczaj przez Pragę.  Współpraca partii komunistycznych z wywiadem StB nie była  zwyczajną formą pracy StB, od początku lat 60. obowiązywał zakaz takich bezpośrednich kontaktów. Tu mamy do czynienia z wyjątkiem, gdyż Lorca najpierw zwrócił się do Wydziału ds. Międzynarodowych KC KPCz i tam uznano, iż materiały, które przywiózł, trzeba przekazać I zarządowi StB, czyli jest to sprawa dla wywiadu.

Operacja Manuel była potężną operacja kubańczyków przy współpracy StB w ramach której przerzucano z Kuby via Praga różnych łatynoamerykańskich partyzantów, działaczy podziemnych etc. Zazwyczaj chodziło o ludzi przygotowywanych do walki partyzanckiej na Kubie w tajnych ośrodkach szkoleniowych, którzy potem w swoich krajach mieli prowadzić działania terrorystyczne lub organizować walkę z władzą. StB w Pradze tych podróżników wyposażała w fałszywe dokumenty umożliwiające im powrót do swoich krajów.

 

Zastanawia fakt, iż sprawa przekazania niewątpliwie cennych materiałów wywiadowczych była związana z postulatem, by o tym nie mówić Kubańczykom. To sygnalizuje jakieś nieporozumienie pomiędzy reżimem Fidela Castro i argentyńskimi komunistami. Z dokumentu wynika, iż istniała praktyka przekazywania wywiadowczych informacji przez Komunistycznej Partii Argentyny Kubańczykom, ale tym razem z jakiegoś powodu wybrano Pragę jako adresata tej paczki informacji niejawnych.

 

vp

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *